Plan Oddziału

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:10
08:00 wychowanie do życia w rodzinie
edukacja matematyczna
wiedza o społeczeństwie
08:55 j.niemiecki
j.polski
matematyka
biologia
chemia
09:50 j.niemiecki
j.polski
wiedza o społeczeństwie
fizyka
matematyka
10:50 j.angielski
chemia
edukacja dla bezpieczeństwa
zajęcia z wychowawcą
historia
11:45 historia
j.angielski
j.polski
j.polski
fizyka
12:45 geografia
matematyka
informatyka
matematyka
j.angielski
13:35 wychowanie fizyczne
religia
wychowanie fizyczne
edukacja językowa
14:25 wychowanie fizyczne
religia-gr.
wychowanie fizyczne
j.polski
15:15