Plan Oddziału

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:10
08:00 wychowanie do życia w rodzinie
227B
matematyka
219B
muzyka
204B
j.polski
205B
08:55 religia
204B
wychowanie fizyczne
Sala A
j.polski
205B
wychowanie fizyczne
Sala A
j.polski
205B
09:50 matematyka
219B
zajęcia z wychowawcą
219B
historia
217B
j.polski
205B
matematyka
219B
10:50 j.polski
205B
historia
217B
wychowanie fizyczne
Hala I
biologia
204B
technika
227B
11:45 wychowanie fizyczne
Hala I
j.angielski
217B
geografia
227B
matematyka
219B
j.angielski
217B
12:45 plastyka
217B
j.angielski
217B
13:35 informatyka
206C
religia
219B
14:25
15:15