Plan Oddziału

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:10


technika
219B
08:00


muzyka
204Bj.angielski
217B
matematyka
219B
j.polski
204B
08:55 historia
205B
j.polski
205B
matematyka
219B
wychowanie fizyczne
216A
plastyka
205B
09:50 matematyka
219B
j.polski
205B
geografia
227B
wychowanie fizyczne
216A
j.angielski
217B
10:50 wychowanie fizyczne
216A
informatyka
206C
biologia
204B
j.polski
205B
matematyka
219B
11:45 religia
217B
zajęcia z wychowawcą
219B
religia
217B

zajęcia opiekuńczo wychowawcze-gr.
Świetlica
wychowanie fizyczne
Sala A
12:45historia
205B


j.angielski
217B

13:35

j.polski
205B


14:25wychowanie do życia w rodzinie
204B


15:15


16:05