Plan Oddziału

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:10edukacja matematyczna
301C

j.angielski
323C
08:00 wychowanie fizyczne-gr.chł.
Sala B
religia
201C

zajęcia opiekuńczo wychowawcze-gr.
Biblioteka

j.polski
311C
j.polski
311C
08:55 matematyka
304C
wiedza o społeczeństwie
308C

j.polski
311C
matematyka
301C
09:50 historia
308C
matematyka
311C

religia
201C

zajęcia opiekuńczo wychowawcze-gr.
Biblioteka
j.polski
311C
10:50 zajęcia z wychowawcą
222B
j.angielski
323C

j.angielski
323C
j.angielski
323C
11:45 wychowanie fizyczne-gr.dz.
Sala C
wychowanie fizyczne-gr.dz.
Sala B
edukacja matematyczna
BSP4
j.angielski
323C
wychowanie fizyczne-gr.chł.
Hala I
12:45 wychowanie fizyczne-gr.dz.
Hala II
matematyka
BSP4
j.niemiecki
117C
wychowanie fizyczne-gr.chł.
Hala I
13:35j.angielski
BSP4
matematyka
301C
14:25


j.angielski
BSP4

15:15
16:05