Plan Oddziału

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:10
08:00 j.polski
205B
wychowanie do życia w rodzinie
217B
j.angielski
217B
matematyka
222B
informatyka
206C
08:55 j.angielski
217B
wychowanie fizyczne
Hala II
muzyka
204B
religia
217B
technika
217B
09:50 biologia
204B
zajęcia z wychowawcą
217B
wychowanie fizyczne
Hala I
wychowanie fizyczne
Sala A
wychowanie fizyczne
Sala A
10:50 matematyka
222B
j.polski
205B
historia
217B
j.polski
205B
j.angielski
217B
11:45 plastyka
217B
matematyka
222B
j.polski
205B
j.polski
205B
matematyka
222B
12:45 religia
205B
edukacja regionalna
217B
geografia
227B
historia
204B
13:35
14:25
15:15