Plan Oddziału

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:10


08:00
informatyka
206C
historia
205B

08:55 matematyka
219B
matematyka
219B
j.polski
217B
matematyka
219B
09:50 muzyka
204B
wychowanie fizyczne
216A
j.angielski
217B
wychowanie do życia w rodzinie
Świetlica
historia
205B
10:50 religia
205B

zajęcia opiekuńczo wychowawcze-gr.
Świetlica
biologia
204B
geografia
227B
religia
217B

zajęcia opiekuńczo wychowawcze-gr.
Świetlica
j.polski
205B
11:45 j.angielski
204B
technika
227B
zajęcia z wychowawcą
204B
matematyka
219B
plastyka
219B
12:45 j.polski
205B
j.polski
205Bwychowanie fizyczne
216A


wychowanie fizyczne
216A
13:35


j.polski
205B


j.angielski
204B

wychowanie fizyczne
216A14:25


15:15


16:05