Plan Oddziału

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:10
08:00 j.polski
308C
matematyka
BSP4
matematyka
301C
matematyka
301C
j.polski
308C
08:55 j.angielski
223C
matematyka
BSP4
j.angielski
223C
zajęcia z wychowawcą
210C
j.niemiecki-gr.1
101C

j.rosyjski-gr.2
212C
09:50 matematyka
301C
j.polski
BSP1
j.angielski
223C
j.angielski
318C
j.niemiecki-gr.1
101C

j.rosyjski-gr.2
212C
10:50 matematyka
301C
j.polski
BSP1
matematyka
301C
j.angielski
318C
wychowanie fizyczne
Sala B
11:45 j.niemiecki-gr.1
101C

j.rosyjski-gr.2
322C
religia
BSP4
j.niemiecki-gr.1
101C

j.rosyjski-gr.2
322C
matematyka
301C
matematyka
301C
12:45 historia i społeczeństwo
210C
j.polski
309C
j.angielski
318C
j.angielski
223C
13:35 religia
201C
wychowanie fizyczne
Sala A
matematyka
301C
14:25 wychowanie fizyczne
Hala II
15:15