Plan Oddziału

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:10
08:00 matematyka
301C
wychowanie fizyczne
Sala A
j.angielski
323C
j.angielski
323C
08:55 matematyka
301C
zajęcia z wychowawcą
301C
j.angielski
323C
j.angielski
323C
09:50 j.angielski
323C
matematyka
BSP4
j.niemiecki-gr.1
101C

j.rosyjski-gr.2
322C
matematyka
301C
matematyka
301C
10:50 j.polski
308C
matematyka
BSP4
j.polski
308C
matematyka
301C
j.niemiecki-gr.1
101C

j.rosyjski-gr.2
304C
11:45 j.polski
308C
j.polski
BSP1
matematyka
301C
religia
201C
j.niemiecki-gr.1
101C

j.rosyjski-gr.2
304C
12:45 j.niemiecki-gr.1
101C

j.rosyjski-gr.2
322C
j.polski
BSP1
matematyka
301C
historia i społeczeństwo
212C
matematyka
301C
13:35 j.angielski
323C
religia
BSP4
j.angielski
323C
wychowanie fizyczne
Hala II
14:25 wychowanie fizyczne
Hala II
15:15