Plan Oddziału

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:10


08:00 religia
217B
j.polski
205B
matematyka
204Bmatematyka
217Bhistoria
205B
08:55 muzyka
204B
matematyka
227B
przyroda
227B
j.polski
204Bj.angielski
217B
09:50 technika
205B
informatyka
218C
j.polski
204B
religia
217B

zajęcia opiekuńczo wychowawcze-gr.
Świetlica
j.polski
204B
10:50 j.angielski
217B
wychowanie fizyczne
216A
j.polski
205B
wychowanie fizyczne
216A
matematyka
204B
11:45 plastyka
205B
j.angielski
217B
zajęcia z wychowawcą
217B
wychowanie fizyczne
216A
12:45wychowanie fizyczne
216Aprzyroda
227B
13:35
wychowanie do życia w rodzinie
204B14:25


15:15


16:05