Plan Oddziału

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:10

pracownia obsługi układów automatyki-gr.1
103C
pracownia automatyki-gr.1
117C

pracownia montażu urządz i systemów robotyki-gr.2
103C
08:00 pracownia montażu układów automatyki-gr.1
107C

zasady kierowania pojazdami kat. B i C gr.3
126C'
język angielski zawodowy-gr.2
323C

język angielski zawodowy-gr.3
204C
użytkowanie środków transportu drogowego-gr.3
210C
pracownia obsługi układów automatyki-gr.1
103C

język angielski zawodowy-gr.2
323C

użytkowanie środków transportu drogowego-gr.3
208C
pracownia automatyki-gr.1
117C

pracownia montażu urządz i systemów robotyki-gr.2
103C

zasady kierowania pojazdami kat. B i C gr.3
126C'
08:55 pracownia montażu układów automatyki-gr.1
107C

zasady kierowania pojazdami kat. B i C gr.3
126C'
j.angielski-gr.1
323C

j.angielski-gr.2
322C
pracownia obsługi urządzeń i syst. robotyki-gr.2
107C

przepisy ruchu drogowego-gr.3
126C'
j.angielski-gr.1
323C

j.angielski-gr.2
322C
zajęcia z wychowawcą
103C
09:50 język angielski zawodowy-gr.1
219C

zasady kierowania pojazdami kat. B i C gr.3
126C'
j.polski
309C
pracownia obsługi urządzeń i syst. robotyki-gr.2
107C

przepisy ruchu drogowego-gr.3
208A
j.angielski-gr.1
323C

informatyka-gr.2
206C
wychowanie fizyczne-gr.1
Hala II

j.angielski-gr.2
322C
10:50 język angielski zawodowy-gr.1
101C

pracownia obsługi urządzeń i syst. robotyki-gr.2
107C

zasady kierowania pojazdami kat. B i C gr.3
125C'
fizyka
222B
j.polski
309C
biologia
223C
matematyka
204C
11:45 matematyka
103C
religia
201C

zajęcia opiekuńczo wychowawcze-gr.
Biblioteka
j.polski
309C
historia
308C
geografia
304C
12:45 j.angielski-gr.1
323C

j.angielski-gr.2
322C
historia
219B
wychowanie fizyczne-gr.1
Sala A

wychowanie fizyczne-gr.2
Sala B
matematyka
106C
podstawy przedsiębiorczości
318C
13:35 religia
201C

zajęcia opiekuńczo wychowawcze-gr.
Biblioteka
pracownia montażu układów automatyki-gr.1
107C

j.niemiecki-gr.2
227B

j.niemiecki-gr.
322C
wychowanie fizyczne-gr.1
Hala II

wychowanie fizyczne-gr.2
Hala I
j.niemiecki-gr.1
322C

podstawy programowania robotów-gr.2
107C

użytkowanie środków transportu drogowego-gr.3
210C
informatyka-gr.1
206C

wychowanie fizyczne-gr.2
Sala A
14:25 pracownia obsługi układów automatyki-gr.1
103C

pracownia eksploatacji urządzeń i syst. robot-gr.2
106C
pracownia montażu układów automatyki-gr.1
107C

j.niemiecki-gr.2
227B

j.niemiecki-gr.
322C
chemia
204C
j.niemiecki-gr.1
322C

podstawy programowania robotów-gr.2
107C

użytkowanie środków transportu drogowego-gr.3
210C
15:15


pracownia obsługi układów automatyki-gr.1
103C

pracownia eksploatacji urządzeń i syst. robot-gr.2
106C


podstawy programowania robotów-gr.2
107C16:05