Plan Oddziału

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:10 informatyka-gr.1
206C
budowa pojazdów samochodowych
122C
Zajęcia praktyczne
?


matematyka
301C
08:00 zajęcia z wychowawcą
304C
budowa pojazdów samochodowych
103C
Zajęcia praktyczne
?
geografia
304C
religia
201C
08:55 chemia
103C
diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych
122C
Zajęcia praktyczne
?
j.polski
309C
fizyka
222B
09:50 matematyka
304C
j.angielski-gr.1
222C

j.angielski-gr.2
323C
Zajęcia praktyczne
?
j.polski
309C
organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów
106C
10:50 podstawy przedsiębiorczości
318C
wychowanie fizyczne-gr.1
Hala I

wychowanie fizyczne-gr.2
Hala II
Zajęcia praktyczne
?
wychowanie fizyczne-gr.1
Hala II

wychowanie fizyczne-gr.2
Hala I
organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów
106C
11:45 przepisy ruchu drogowego
126C'
matematyka
301C
Zajęcia praktyczne
?
wychowanie fizyczne-gr.1
Sala B

wychowanie fizyczne-gr.2
Sala A
j.angielski-gr.1
222C

j.angielski-gr.2
323C
12:45 j.polski
309C
religia
206C

zajęcia opiekuńczo wychowawcze-gr.
Biblioteka
Zajęcia praktyczne
?
biologia
304C
j.angielski-gr.1
222C

j.angielski-gr.2
323C
13:35 j.angielski-gr.1
222C

j.angielski-gr.2
323C
j.niemiecki-gr.
322C
j.niemiecki-gr.1
219B


przepisy ruchu drogowego
126C'
14:25 informatyka-gr.2
206C
j.niemiecki-gr.
322C


j.niemiecki-gr.1
219B


historia
308C
15:15


historia
308C
16:05