Plan Oddziału

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:10
08:00 edukacja wczesnoszkolna
wychowanie fizyczne
ortografia na wesoło
religia
religia
08:55 edukacja wczesnoszkolna
wychowanie fizyczne
j.angielski
j.angielski
edukacja wczesnoszkolna
09:50 edukacja wczesnoszkolna
edukacja informatyczna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
10:50 edukacja plastyczna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
11:45 edukacja muzyczna
edukacja wczesnoszkolna
wychowanie fizyczne
12:45
13:35
14:25
15:15