Plan Oddziału

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:10


pracownia eksploatacji urządzeń i syst. robotyki
106Cbiologia
304C
historia i teraźniejszość
308C
08:00 j.angielski-gr.1
117C

j.niemiecki-gr.
124C'
geografia
304C
język angielski zawodowy
323C
historia
308C
chemia
204C
08:55 j.angielski-gr.1
117C

j.niemiecki-gr.
124C'
religia
201C

zajęcia opiekuńczo wychowawcze-gr.
Biblioteka
j.polski
309C
pracownia montażu urządz i systemów robotyki
107C
język angielski zawodowy
323C
09:50 j.niemiecki-gr.1
222C

j.angielski-gr.2
117C
zajęcia z wychowawcą
222B
religia
201C

zajęcia opiekuńczo wychowawcze-gr.
Biblioteka
historia
205B
j.polski
309C
10:50 j.niemiecki-gr.1
126C'

j.angielski-gr.2
117C
podstawy robotyki
106C
pracownia obsługi urządzeń i syst. robotyki-gr.1
106C

informatyka-gr.2
219C
podstawy programowania robotów
107C
j.polski
309C
11:45 wychowanie fizyczne
Hala I
podstawy robotyki
106C
pracownia montażu urządz i systemów robotyki
106C
podstawy programowania robotów
107C
matematyka
204C
12:45 wychowanie fizyczne
Sala A
fizyka
222B
matematyka
210C
podstawy programowania robotów
107C
wychowanie fizyczne
Hala II
13:35 pracownia obsługi urządzeń i syst. robotyki-gr.1
103C

j.niemiecki-gr.2
124C'
pracownia obsługi urządzeń i syst. robotyki-gr.2
106C
j.angielski-gr.1
117C

pracownia obsługi urządzeń i syst. robotyki-gr.2
106C
edukacja matematyczna
208C
podstawy przedsiębiorczości
318C
14:25 j.niemiecki-gr.2
124C'
pracownia obsługi urządzeń i syst. robotyki-gr.2
106C
pracownia obsługi urządzeń i syst. robotyki-gr.1
106C

j.angielski-gr.2
117C
informatyka-gr.1
219C
15:15
16:05