Plan Oddziału

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:10procesy magazynowe-gr.2
BSP4
procesy magazynowe-gr.2
210Cobsługa klientów i kontrahentów
208C
08:00 procesy magazynowe-gr.1
210C
procesy magazynowe-gr.2
BSP4
procesy magazynowe-gr.1
208Cprocesy magazynowe-gr.2
210Cobsługa klientów i kontrahentów
208C
08:55 procesy magazynowe-gr.1
210C

j.angielski-gr.2
322C
procesy magazynowe-gr.2
BSP4
matematyka
204B
geografia
304C
matematyka
109C
09:50 język angielski zawodowy
223C
procesy magazynowe-gr.2
BSP4
procesy magazynowe-gr.1
208C

j.angielski-gr.2
322C
zajęcia z wychowawcą
209A
j.angielski-gr.1
323C

procesy magazynowe-gr.2
208C
10:50 j.polski
109C
procesy magazynowe-gr.1
BSP4
wychowanie fizyczne
Hala II
organizacja pracy magazynów
318C
religia
201C

zajęcia opiekuńczo wychowawcze-gr.
Biblioteka
11:45 j.angielski-gr.1
323C

procesy magazynowe-gr.2
210C
procesy magazynowe-gr.1
BSP4
wychowanie fizyczne
Sala B
organizacja pracy magazynów
318C
podstawy logistyki
109C
12:45 organizacja pracy magazynów
124C'
procesy magazynowe-gr.1
BSP4
j.polski
219B
fizyka
222B
podstawy logistyki
109C
13:35 obsługa klientów i kontrahentów
301C
procesy magazynowe-gr.1
BSP4
historia
308C

podstawy logistyki
109C
14:25 obsługa klientów i kontrahentów
301C


15:15 wychowanie fizyczne
Sala A


16:05