Plan Oddziału

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:10 edukacja matematyczna
08:00 geografia
religia
kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji proce
matematyka
08:55 informatyka-gr.1
j.niemiecki-gr.1


j.angielski-gr.2
organizowanie procesów transportowych i spedycyjny
fizyka
planowanie realizacji procesów transportowych i sp
09:50 podstawy spedycji
j.niemiecki-gr.1


j.angielski-gr.2
organizowanie procesów transportowych i spedycyjny
religia-gr.


zajęcia opiekuńczo wychowawcze-gr.
organizowanie procesów transportowych i spedycyjny
10:50 zajęcia z wychowawcą
wychowanie fizyczne-gr.dz.


wychowanie fizyczne-gr.chł.
sporządzanie korespondencji i prowadzenie negocjac
organizowanie procesu załadunkowego i rozład-gr.1


j.angielski-gr.2
planowanie realizacji procesów transportowych i sp
11:45 j.angielski-gr.1


j.niemiecki-gr.2
wychowanie fizyczne-gr.dz.


wychowanie fizyczne-gr.chł.
sporządzanie korespondencji i prowadzenie negocjac
organizowanie procesu załadunkowego i rozład-gr.1


organizowanie procesu załadunkowego i rozład-gr.2
j.angielski-gr.1


informatyka-gr.2
12:45 j.angielski-gr.1


j.niemiecki-gr.2
wychowanie fizyczne-gr.dz.


wychowanie fizyczne-gr.chł.
matematyka
organizowanie procesu załadunkowego i rozład-gr.1


organizowanie procesu załadunkowego i rozład-gr.2
historia
13:35 chemia
podstawy spedycji
biologia
organizowanie procesu załadunkowego i rozład-gr.2
j.polski
14:25 historia
podstawy przedsiębiorczości
j.polski
j.polski
15:15