Plan Oddziału

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:10


08:00 j.angielski
105B

edukacja informatyczna
218C
j.angielski
105B
edukacja wczesnoszkolna
105B
08:55 religia
105B

zajęcia opiekuńczo wychowawcze-gr.
Świetlica
edukacja wczesnoszkolna
105B
edukacja wczesnoszkolna
105B
religia
105B

zajęcia opiekuńczo wychowawcze-gr.
Świetlica
edukacja wczesnoszkolna
105B
09:50 edukacja wczesnoszkolna
105B
edukacja wczesnoszkolna
105B
edukacja wczesnoszkolna
105B
edukacja wczesnoszkolna
105B
edukacja wczesnoszkolna
105B
10:50 edukacja wczesnoszkolna
105B
edukacja wczesnoszkolna
105B
edukacja wczesnoszkolna
105B
edukacja wczesnoszkolna
105B
edukacja wczesnoszkolna
105B
11:45

wychowanie fizyczne
216Aortografia na wesoło
105B
wychowanie fizyczne
216A
wychowanie fizyczne
216A
12:45


13:35


14:25


15:15


16:05