Plan Oddziału

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:10
podstawy robotyki
106C
08:00 informatyka-gr.2
219C
edukacja czytelnicza
305C
podstawy robotyki
106C
08:55 podstawy robotyki
106C
j.polski
305C
kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
305C
j.niemiecki-gr.1
227B
geografia
223C
09:50 matematyka
204C
pracownia obsługi urządzeń i syst. robotyki
106C
pracownia obsługi urządzeń i syst. robotyki
106C
j.niemiecki-gr.1
227B
j.polski
305C
10:50 plastyka
209A
rysunek techniczny
103C
edukacja dla bezpieczeństwa
217B
religia
201C

zajęcia opiekuńczo wychowawcze-gr.
Biblioteka
chemia
227B
11:45 informatyka-gr.1
218C

j.angielski-gr.2
222C
rysunek techniczny
103C
fizyka
222B
podstawy robotyki
106C
historia
107C
12:45 pracownia obsługi urządzeń i syst. robotyki
106C
historia
308C
religia
206C

zajęcia opiekuńczo wychowawcze-gr.
Biblioteka
j.polski
305C
bezpieczeństwo i higiena pracy
305C
13:35 wychowanie fizyczne-gr.dz.
Sala C
zajęcia z wychowawcą
308C
j.niemiecki-gr.
101C
historia i teraźniejszość
308C
j.angielski-gr.1
322C

j.angielski-gr.2
222C
14:25 wychowanie fizyczne-gr.dz.
Sala D
biologia
323C
j.niemiecki-gr.
101C
matematyka
323C
j.angielski-gr.1
322C

j.angielski-gr.2
222C
15:15


wychowanie fizyczne-gr.dz.
Sala B


wychowanie fizyczne-gr.chł.
Hala Iwychowanie fizyczne-gr.chł.
Hala II
16:05j.angielski-gr.1
223C
wychowanie fizyczne-gr.chł.
Hala II