Plan Oddziału

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:10

j.polski
309C


organizacja pracy magazynów
208C
08:00

historia i teraźniejszość
212C
j.angielski-gr.1
222C

informatyka-gr.2
219Cedukacja dla bezpieczeństwa
304C
matematyka
301C
informatyka-gr.1
219C
08:55


biznes i zarządzanie
318C
procesy magazynowe
208C
matematyka
301C
podstawy logistyki
223C
j.polski
309C
09:50 obsługa klientów i kontrahentów
124C'
procesy magazynowe
124C'
fizyka
122C
kompetencje personalne i społeczne
106C
historia
210C
10:50 obsługa klientów i kontrahentów
124C'
geografia
318C
wychowanie fizyczne-gr.1
Sala B

j.angielski-gr.2
124C'
organizacja pracy magazynów
208C
procesy magazynowe
109C
11:45 procesy magazynowe
124C'
procesy magazynowe
208C
wychowanie fizyczne-gr.1
Hala I

j.angielski-gr.2
223C
j.angielski-gr.1
117C

wychowanie fizyczne-gr.2
Hala II
zajęcia z wychowawcą
227B
12:45 podstawy logistyki
122C
biznes i zarządzanie
318C
bezpieczeństwo i higiena pracy
305Cwychowanie fizyczne-gr.1
Hala II13:35
wychowanie fizyczne-gr.2
Hala I
religia
201C


14:25
wychowanie fizyczne-gr.2
Hala I


15:15

16:05