Plan Oddziału

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:10

j.angielski-gr.1
223C

j.niemiecki-gr.2
219Bedukacja dla bezpieczeństwa
305C
08:00
j.angielski-gr.1
223C
j.niemiecki-gr.1
201C

j.niemiecki-gr.2
219B
bezpieczeństwo i higiena pracy
305Cj.polski
305C
08:55 wychowanie fizyczne-gr.1
Sala C

wychowanie fizyczne-gr.2
Sala B
fizyka
222B
informatyka-gr.1
206C

podstawy konstrukcji maszyn-gr.2
106C
zajęcia z wychowawcą
206C
technologia napraw maszyn i urządzeń-gr.1
116C

j.angielski-gr.2
222C
09:50 j.polski
305C
podstawy konstrukcji maszyn-gr.1
116C

przepisy ruchu drogowego-gr.2
126C'
rysunek techniczny-gr.1
109C

informatyka-gr.2
206C
rysunek techniczny-gr.1
109C

elektr. i elektroniczne wyposażenie śr. trans-gr.2
122C
technologia napraw maszyn i urządzeń-gr.1
116C

j.angielski-gr.2
222C
10:50 chemia
204C
podstawy sterowania i regulacji maszyn-gr.1
116C

j.angielski-gr.2
227B
historia
301C
j.polski
305C
historia
208C
11:45 podstawy technik wytwarzania-gr.1
109C

podstawy konstrukcji maszyn-gr.2
106C
matematyka
223C
wychowanie fizyczne-gr.1
Sala C

wychowanie fizyczne-gr.2
Sala A
edukacja czytelnicza
305C
historia i teraźniejszość
212C
12:45 biologia
301C
religia
201C

zajęcia opiekuńczo wychowawcze-gr.
Biblioteka
wychowanie fizyczne-gr.1
Hala I

wychowanie fizyczne-gr.2
Hala II
kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
122C
matematyka
103C
13:35 podstawy technik wytwarzania-gr.1
109C

przepisy ruchu drogowego-gr.2
126C'
religia
201C

zajęcia opiekuńczo wychowawcze-gr.
Bibliotekaj.niemiecki-gr.
101Czasady kierowania pojazdami kat. B i C gr.2
126C'
geografia
304C
14:25 plastyka
311C
j.angielski-gr.1
222Cj.niemiecki-gr.
101C
użytkowanie środków transportu drogowego-gr.2
210C

użytkowanie środków transportu drogowego-gr.3
126C'
15:15 j.niemiecki-gr.1
124C'

podstawy transportu drogowego-gr.2
208Cpodstawy konstrukcji maszyn-gr.1
103C


użytkowanie środków transportu drogowego-gr.2
210C

użytkowanie środków transportu drogowego-gr.3
126C'
16:05