Plan Oddziału

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:10


08:00 edukacja wczesnoszkolna
103B
edukacja wczesnoszkolna
103B
wychowanie fizyczne
216A
religia
103B
j.angielski
103B
08:55 wychowanie fizyczne
216A
edukacja wczesnoszkolna
103B
edukacja informatyczna
218C
edukacja wczesnoszkolna
103B
edukacja wczesnoszkolna
103B
09:50 religia
103B

zajęcia opiekuńczo wychowawcze-gr.
Świetlica
edukacja wczesnoszkolna
103B
edukacja wczesnoszkolna
103B
edukacja wczesnoszkolna
103B
edukacja wczesnoszkolna
103B
10:50 edukacja wczesnoszkolna
103B
edukacja wczesnoszkolna
103B
edukacja wczesnoszkolna
103B
edukacja wczesnoszkolna
103B
edukacja wczesnoszkolna
103B
11:45 j.angielski
103Bwychowanie fizyczne
216A
gry i zabawy logiczne
103B12:45


13:35


14:25


15:15


16:05